Logo

  Veľkoobchod a maloobchod vinárskych a včelárskych potrieb

€ EUR
Vyberte menu
Produkty

MANDY spol. s.r.o.
Včelárske potreby,  Vinárske potreby

Ing. Katarína Bolčeková
Šebešťanová 276

017 04 Považská Bystrica

IČO: 35868074

IČ DPH:  SK 2021758618

Otváracie hodiny:  PONDELOK- ŠTVRTOK  16-18 hod


email: bolcekova.katarina@gmail.com

vzorková predajňa + vybavovanie objednávok:

bolcekova.katarina@gmail.com
 

sídlo: Šebešťanová 276

bolcekova.katarina@gmail.com

----------------------------------------------

 

Kontaktujte nás a vyžiadajte si ponuku

 

 

  

 

APIVITAL

APIVITAL® sirup TEKUTÝ CUKOR PRE VČELY

BEZPEČNÉ A KVALITNÉ KRMIVO PRE VAŚE VČELY

S krmivom APIVITAL sirup od nás získavate veľa výhod:

 • BEZPEČNÉ KRMIVO

  vďaka prevahe fruktózy naše krmivo v úľoch nekryštalizuje ani pri nízkych teplotách a je tak počas celej zimy k dispozícii včelám

 • ZARUČENÁ ČISTOTA KRMIVA

  Krmivo zodpovedá svojím zložením súčasným požiadavkám na zdravú výživu včiel, predovšetkým neobsahuje škodlivé a balastné látky, ako HMF, maltózu, maltotriózu a pod.

 • SILNÁ VČELSTVÁ

  Väčšina včelárov, ktorí kŕmia včely naším krmivom APIVITAL® sirup, , uvádza, že včelstvá sú na jar silnejšie, vitálnejšie, idú skôr do rozvoja. Dôvodom je, že naše krmivo ďaleko viac vyhovuje potrebám včiel na zloženie zimného krmiva, ako často používaná sacharóza.

 • NAKŔMITE RÝCHLO A ĽAHKO

  Či už mladý alebo starší včelár, či už máte pár včelích rodín alebo stovky včelstiev, určite oceníte omnoho rýchlejšie a pohodlnejšie kŕmenie našim krmivom APIVITAL® sirup. Napr. ak kúpite naše krmivo v kýbliku, potom vlastné zakŕmenie včiel nie je o veľa zložitejšie, ako zloženie viečka z tohto vedra

 • VÝBORNÁ CENA

  Pri započítaní všetkých nákladov so zháňaním a rozpúšťaním kryštálového cukru, porovnanie výsledných zásob a prínosu pre včely Vás naše krmivo APIVITAL® sirup vyjde lacnejšie.

EKONOMIKA KŔMENIA

Porovnanie pri kŕmení cukrom, nevyhovujúcimi tekutými krmivami a našim krmivom APIVITAL® sirup:

KŔMENIE SACHARÓZOU

 • cena kryštálového cukru okolo 1,10€/kg
 • nutnosť miešania cukrového roztoku
 • bez využiteľného obalu
 • vysoká energetická náročnosť spracovania pre včely – cca 23% z dodaného množstva cukru včela spotrebuje na štiepenie, odparenie vody a ukladanie (podľa Zaboenko A. S. (2000) – Sovremennaja enciklopedija pchelovoda. Doneck: 75 – 76)
 • podnecuje ku krádežiam

KŔMENIE BEŽNÝMI PRIEMYSELNÝMI TEKUTÝMI CUKRAMI

 • 1kg týchto produktov býva zo 40 až 50% tvorený cukrami, ktoré včela nedokáže spracovať (viď stránka Krmivá na trhu)
 • za zaplatený 1kg "krmiva" dostáva včelár cca 0,5 kg cukrov, ktoré je včela schopná využiť.
  Konkrétny výpočet krmiva predávaného na Slovensku: pri predajnej cene krmiva 0,85 €/kg a podiele využiteľných cukrov 61% Vás v prepočte stojí 1kg využiteľného krmiva 1,39 €!!!
 • využiteľné cukry sú v týchto sirupoch v absolútne nevhodnom pomere
 • tieto cukrové roztoky nie sú prioritne určené na kŕmenie včiel, väčšinou ich používajú cukrári, pekári, nápojový priemysel a pod.

KŔMENIE NAŠIM KRMIVOM PRE VČELY APIVITAL® sirup

 • 100% čistý produkt, vyrobený na zákazku českým výrobcom, garantované zloženie, vhodné pre včely
 • využiteľnosť pre včely viac ako 99%
 • nepodnecuje ku krádežiam
 • energetická úspora pri spracovaní včelami
 • jednoduchá doprava, manipulácia a skladovanie
 • rýchle, ľahké a úplne jednoduché zakŕmenie
 • zimovanie na našom krmive je pre včely prirodzenejšie a pre chov priaznivejšie, čo už samo o sebe je pre mnohých včelárov dostatočne ekonomický dôvod kŕmiť naším krmivom

KŔMENIE SIRUPOM APIVITAL®

Vďaka prevahe fruktózy je APIVITAL® sirup úplne bezpečné krmivo aj pre zimné kŕmenie včelstiev. Vysoký podiel fruktózy totižto znamená, že krmivo má minimálnu tendenciu kryštalizovať aj pri nízkych teplotách. Tým je zaručené, že včely nebudú hladovať na plných zásobných rámcoch.

APIVITAL® splňuje základné výživové potreby včiel. Obsahuje výlučne sacharózu a stavebné prvky sacharózy, glukózu a fruktózu, čo sú monosacharidy tvoriace cca 90% sušiny medu. APIVITAL® sirup je z viac ako 99% využiteľný pre včelu. Z optimálneho zloženia vyplýva tiež nízka energetická náročnosť na spracovanie včelou pri ukladaní zásob.

 

APIVITAL® cesto

Cesto pre včely APIVITAL® je tvorené presýtenou cukornou hmotou z veľmi jemných mikrokryštálov sacharózy, ktoré sú veľké cca 1/100mm. Tieto kryštály sú od seba vzájomne oddelené tekutou fázou, ktorá zabraňuje zrastaniu kryštálov.

APIVITAL® cesto sa využíva predovšetkým:

 • pri doplňovaní zásob v predjarí (podnecovanie)
 • pri tvorbe oddelkov
 • na prikrmovanie v bezsnúškovom období
 • pri skorom zimnom kŕmení

Jarné podnecovanie, tvorba oddelkov, kŕmenie v bezsnúškovom období a zimné kŕmenie kladú každé celkom odlišné nároky na použitie včelích krmív.
S našimi produktmi APIVITAL® sirup a APIVITAL® cesto získate vynikajúce výrobky vhodné pre každú Vašu potrebu kŕmenia včiel.

Tabuľka porovnáva vhodnosť použitia tekutého krmiva a cukrového kŕmneho cesta v rôznych fázach včelárovho roku:

 

POUŽITIE
APIVITAL®
sirup
APIVITAL®
těsto
JARNÉ PODNECOVANIE vhodné ideálne
TVORBA ODDELKOV vhodné ideálne
KŔMENIE V SNUŠKOVÝCH MEDZERÁCH ideálne ideálne
SKORÉ ZIMNÉ KŔMENIE vhodné ideálne
NESKORÉ ZIMNÉ KŔMENIE ideálne menej vhodné

ideálne - ideálne
vhodné - vhodné
menej vhodné - menej vhodné

 

ZÁSADY SPRÁVNEHO KŔMENIA

ZIMNÉ KŔMENIE

Je dobre známe, že prežitie včelstva a jeho kondícia v predjarí závisí v značnej miere na vlastnostiach úľa, zdraví včiel a kvalite kŕmenia. Produktivita včelstiev a ich zdravie sú tak zásadne formované dodaným krmivom.

Med, po tisícročia prirodzená potrava včiel a súčasne vzor každého krmiva pre včely, sa skladá z prevažnej časti z dvoch základných cukrov: z fruktózy a glukózy.

KRMIVO PRE VČELY

Každý dobrý včelár vie, že odobrané medné zásoby, ktoré mu slúžia k utuženiu jeho zdravia či k ekonomickému profitu, musí doplniť len adekvátnou náhradou.

APIVITAL® sirup je krmivo, ktoré splňuje túto požiadavku a udrží včelstvo v dobrej kondícii po celé zimné obdobie.

Pre správne včelie krmivo platí:

 • musí sa skladať z cukrov, ktoré včela dokáže spracovať: fruktóza, glukóza a sacharóza (sacharóza je dvojcukor, ktorý včela ako jediný dokáže pomocou enzýmu invertázy rozložiť na fruktózu a glukózu)
 • vyžaduje správne vyvážený pomer týchto cukrov predovšetkým preto, aby výsledný roztok bol kryštalicky stabilný aj za nízkych teplôt a nedochádzalo ku kryštalizácii v bunkách
 • krmivo nesmie obsahovať látky, ktoré sú pre včelu nebezpečné
 • krmivo by nemalo obsahovať látky, ktoré včela nevyužije, ich odstránenie je pre včelu záťaž biologická, energetická a pre včelárov je to záťaž finančná

Čo má obsahovať dobré krmivo pre včely

 

HLAVNÉ ZLOŽKY
fruktóza
glukóza
sacharóza
voda

Čo nemá či nesmie obsahovať dobré krmivo pre včely

LÁTKA POZNÁMKA
maltóza maltóza pozostáva z dvoch molekúl glukózy, je pre včelu problematicky spracovateľná a hrozí nebezpečie prechodu maltózy do medu
trióza, tetróza a ostatné pre včelu nestráviteľné "-ózy" a oligosacharidy, všeobecne uvádzané ako vyššie cukry včela nedokáže spracovať
HMF (Hydroxymethylfurfural) Pokiaľ je väčšie množstvo obsiahnuté v krmive, včela sa snaží HMF z krmiva prácne odstrániť a vyčistiť tak svoje budúce zásoby na pre ňu prijateľné minimum obsiahnutého HMF
Viď Ceksteryte (2006) [1] a Jachimowicz (1975) [2].
(Český med môže napr. obsahovať do 20mg/kg HMF)

NEBEZPEČENSTVO POUŽÍVANIA NEVHODNÝCH KRMÍV

Pri použití nevhodných krmív si včela nestráviteľné látky ukladá do výkalových vačkov.
V prípade, že sa včele výkalové vačky naplnia a chýba dostatočný prelet, včela vylučuje v úli, hrozí nosemózne ochorenie (nosema, nosemóza, nosematóza) a včela hynie.

Nosema je po varroázii najrozšírenejší zdravotný problém včelstiev u nás. Jednou z hlavných príčin ochorenia je zlá výživa včelstiev. Za najúčinnejšiu prevenciu proti vzniku nosemózneho ochorenia je považovaná správna výživa včiel a hygiena.

Literatúra:
[1] Violeta Ceksteryte, Jurgis Racys. The quality of syrups used for bee feeding before winter and their suitability for bee wintering. Journal of Apicultural Science. 2006, 50, 1,
[2] Jachimowicz T. and El Sherbiny G. Zur Problematik der Verwendung von Invertzucker fur die Bienenfutterung. Apidologie. 1975, 6, 121 – 143.

 

 

 

Filter
Cena